bitFlyer hợp tác với trình duyệt bảo vệ quyền riêng tư

Mặc dù rất tốt khi thấy Trình duyệt bảo vệ quyền riêng tư hoạt động, nhu cầu tìm kiếm và hợp tác với Firefox đã được giải quyết bởi BitFlyer, nhà cung cấp phần mềm quản lý tài chính và ngân hàng. BitFlyer đã tham gia vào hàng triệu người dùng đã tải xuống Brave, …

Giấy phép tái cấu trúc Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE

Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE đã áp đặt một số điều kiện đối với giấy phép của các ngân hàng trong nước. Những điều kiện này nhằm mục đích loại bỏ các hoạt động có nguy cơ cao và tăng cường tuân thủ quy định. Động thái này cũng sẽ giúp giảm …